HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
ZÁKLADEM ŠŤASTNÉHO A PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA JE FUNKČNÍ A STABILNÍ RODINA
POMÁHÁME RODINĚ FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Proto jsme se rozhodli veškeré aktivity v oblasti firemní společenské odpovědnosti věnovat podpoře institutu rodiny, sociálnímu a finančnímu začlenění rodiny do naší společnosti.
Snažíme se pomáhat naším firemním dobrovolnictvím, finančním vzděláváním
a poskytováním grantů na menší komunitní akce.

ZAŽÁDAT O GRANT
DOBROČINNOST VE STATISTIKÁCH
2
Placené dny ročně zaměstnancům pro zapojení do veřejně prospěšných projektů
831
Odpracovaných hodin zaměstnanců ve prospěch společensky prospěšných projektů
240
Zaměstnanců ročně se zapojujících do charitativní práce
1,6
Milionu korun jsme v roce 2016 věnovali v České republice na dobročinné účely.
3
V soutěži TOP odpovědná firma, která hodnotí firemní dobročinnost, jsme se v roce 2016 umístili na třetím místě. 
Pomáháme rodině
Pomáháme s providentem rodině
Pomáháme s providentem rodině
Internetový grantový portál Pomáháme s Providentem rodině jsme založili v roce 2008, abychom umožnili aktivním lidem z celé republiky získat finance na realizaci menších projektů nebo akcí, které pořádají ve svém okolí.

Každý má možnost požádat o příspěvek na veřejně prospěšný projekt, který má za cíl podpořit společenský život v jejich obci, rodinné volnočasové aktivity, sbližování lidí různých generací, kteří žijí v sousedství, atd. To vše on-line, bez byrokratických procesů a zdlouhavých žádostí.

Na www.pomahamesprovidentem.cz mohou zájemci prezentovat své nápady a žádat o hlasy návštěvníků stránek. Akce, které získají na stránkách nejvíce hlasů, si od Providentu každý měsíc odnesou finanční příspěvek. Za dobu fungování portálu již Provident takto rozdělil více než 9 miliónů korun a podpořil téměř tisíc komunitních projektů.
1 VIDEO
Finanční vzdělávání
Učíme lidi rozumět penězům
Učíme lidi rozumět penězům
Již od roku 2010 aktivně podporujeme finanční vzdělávání dospělých projektem Abeceda rodinných financí. Od jeho spuštění naši lektoři vyškolili více než 3500 účastníků např. v tom, jak se orientovat ve světě financí, jak vést rodinný rozpočet atd.

Semináře Abecedy probíhají ve všech regionech České republiky a jsou zdarma. Jako odpovědný poskytovatel půjček do domácnosti cítíme povinnost pomáhat široké veřejnosti naučit se hospodařit se svými penězi a předcházet finančním těžkostem.  
  
V roce 2014 program Abeceda rodinných financí získal od Evropského sociálního fondu grant ve výši 4,2 milionu korun na zvýšení finanční gramotnosti v obcích do 2000 obyvatel
1 VIDEO
Dobrovolnictví
DOBROVOLNICTVÍ ZAMĚSTNANCŮ
DOBROVOLNICTVÍ ZAMĚSTNANCŮ
Více než 10 let v Providentu funguje dobrovolnický program pro zaměstnance. Každý zaměstnanec Providentu včetně nejvyšších manažerů má dva placené dny ročně pro dobrovolnou práci ve prospěch neziskového sektoru.

Snažíme se motivovat své lidi k tomu, aby se sami aktivně zapojili do zlepšování života ve svém okolí a podpořili dobrou věc. Kromě fyzické práce zaměstnanci všech našich poboček mezi sebou pravidelně pořádají finanční sbírky zaměřené na konkrétní pomoc v jejich regionu. Provident pak vybranou částku zdvojnásobí.
  
Do dobrovolnického programu se zapojuje přes 20 % zaměstnanců, kteří ročně takto odpracují přes 800 dobrovolnických hodin.
1 VIDEO